Általános üzleti feltételek

a https://www.beauty-active.hu webáruházban történő vásárlásokra vonatkozóan

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A Beauty Active s.r.o. gazdasági társaság, székhelye: 147 00 Prága 4, Podoli, Pod Pekařkou 107/1, Cseh Köztársaság, szervezetazonosító száma: 09738045, adószáma: CZ09738045 (a továbbiakban: eladó) jelen Általános üzleti feltételei (a továbbiakban: üzleti feltételek) a seh Polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) módosított változata 1751. §-ának (1) bekezdése alapján lettek kiadva.

1.2. A jelen üzleti feltételek a szerződő felek azon kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák, amelyek az ladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: vevő) között a https://www.beauty-active.hu címen található ebáruházban (a továbbiakban: webáruház) megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján eletkeztek.

1.3. Az üzleti feltételek és az adásvételi szerződések nyelve elsődlegesen a cseh, kivéve, ha a szerződő felek egy ásik nyelvben állapodnak meg. A létrejött szerződéses jogviszonyok szabályozása tekintetében a mindenkor hatályos, cseh jogszabályok az rányadóak.

1.4. A jelen üzleti feltételek kizárólag csak a belőlük fakadó kapcsolatokat, jogokat és kötelezettségeket szabályozzák z eladó és a – nem vállalkozó, természetes vagy jogi személynek minősülő – vevő között, aki a szerződést kifejezetten a vállalkozói evékenységén vagy a szakmája gyakorlásán kívül köti.

1.5. Az eladó a Polgári törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. törvény 1752. §-a alapján módosíthatja vagy kiegészítheti az üzleti feltételeket. Az üzleti feltételek változásáról az eladó weboldalain keresztül értesíti a vevőt, konkrétan a https://www.beauty-active.hu hivatkozás alatt található Üzleti feltételek részben, ahol feltünteti az új feltételek hatálybalépésének időpontját, és ahol lehetőséget biztosít az előző változatok szövegének a megtekintésére is.

Olyan hosszú távú szerződés esetén, amely tárgyát ismételt teljesítések képezik, a másik félnek jogában áll nem elfogadni az üzleti feltételek módosítását, és ebből az okból kifolyólag a szerződést az új üzleti feltételek hatálybalépését követő egy hónapon belül felmondhatja.

 

2. A termékek megrendelése és az adásvételi szerződés megkötése

A https://www.beauty-active.hu webáruház kínálatában található ​​termékek prezentálása nem tekintendő
zerződéskötési ajánlatnak, csupán tájékoztató jellegű, és a prezentált termékekre vonatkozóan az eladó nem köteles adásvételi zerződést kötni.

2.2. A termékek mellett feltüntetett árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa), nem tartalmazzák azonban a postai és a csomagolási költségeket. Ezek az árak a termékekért fizetendő végső árak. A termékekre vonatkozó árak mindaddig érvényben vannak, amíg a https://www.beauty-active.hu webáruház oldalain megjelenítődnek.

2.3 A https://www.beauty-active.hu webáruház oldalain fel vannak tüntetve a kézbesítésével kapcsolatos csomagolási és szállítási költségekre vonatkozó információk.

2.4. A termékek kézbesítésével kapcsolatos csomagolási és szállítási költségei minden esetben megjelenítődnek a webáruházi megrendelés leadása előtt.
A költségkalkuláció a csomagküldő társaságok nyilvános és nem nyilvános árjegyzékei alapján történik a megrendelőlapon megadott súly, ill. az ott kiválasztott fizetési és szállítási mód függvényében.

2.5. Mielőtt a vevő elküldené a megrendelését az eladónak, lehetősége van módosítani a megrendelést, és megváltoztathatja a megadott adatokat, ill. ellenőrizheti azok helyességét.

2.6. Az adásvételi szerződés megkötése érdekében a vevő által igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatos költségeket (telefonhívások költsége, internetkapcsolat költsége stb.) a vevő viseli.

2.7. A vevő az alábbi módon tudja megrendelni a termékeket:

A https://www.beauty-active.hu webáruházban, a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően a vevő – miután egy előző lépésben már regisztrált a webáruházban – a „Kosárba” gomb megnyomásával „belehelyezi” a kívánt terméket a kosárba.

2.8. A „Megrendelem” gombra kattintva a vevő elküldi a megrendelését az eladónak. Az eladó a megrendelésben megadott összes információt helyesnek tekinti. A vevő ezáltal megerősíti, hogy a megrendeléskor az összes kötelezően megadandó információt helyesen adta meg a legjobb tudása és lelkiismerete szerint, és a „Megrendelem” gombra kattintva elfogadja a jelen üzleti feltételeket.

2.9. A vevő által leadott összes megrendelést az eladó a vevőre nézve kötelező erejűnek tekinti.

2.10. A megrendelés elküldése után az eladó haladéktalanul visszaigazolást küld a megrendelés leadásáról a vevőnek egy e-mailben arra az e-mail címre, amit a vevő a megrendelésben vagy a https://www.beauty-active.hu webáruházban regisztrált felhasználói fiókban adott meg. A megrendelés leadásának tényéről küldött visszaigazolás nem minősül az adásvételi szerződés megkötésének.

2.11. A megrendelés leadását követően az eladó jogosult kapcsolatba lépni a vevővel a megrendelésben szereplő adatok hiánypótlása, módosítása vagy kiegészítése végett.

2.12.Ha ezt a megrendelés jellege megkívánja, akkor az eladó kapcsolatba léphet a vevővel, és együttműködését kérheti az adásvételi szerződés megkötése érdekében.

2.13. Az adásvételi szerződés az eladó és a vevő között csak akkor jön létre, amikor az eladó a megrendelést megerősíti. A megrendelés megerősítéséről kiállított visszaigazolást az eladó elküldi a vevőnek az általa a megrendelésben megadott e-mail címre.

2.14. Ha az eladó részéről felmerült műszaki hiba miatt a webáruházban a termékek ára vagy az egyes kedvezmények kombinációja nyilvánvalóan hibásan jelenik meg, és azt eredményezi, hogy minimális árú megrendelést is le lehet adni, akkor az eladó nem köteles a vevőnek leszállítani a megrendelt terméket, ill. nem köteles számára a megrendelt szolgáltatást az így feltüntetett áron nyújtani. Erre még abban az esetben sem köteles, ha a megrendelést megerősítette, vagy ha már megtörtént a nem készpénzes fizetés is (bankkártya, banki átutalás vagy más egyéb fizetési mód).

2.15. A jelen üzleti feltételek csak a https://www.beauty-active.hu webáruházon keresztül történő vásárlásra vonatkoznak.

 

3. A vételár

3.1. A termékek vételárát , továbbá a szállításukkal vagy az ügyfél igényei szerinti átalakításukkal kapcsolatos költségeket (amennyiben az eladó nyújt ilyen szolgáltatást a webáruházában) a vevő a következő módon fizetheti meg:

 • az alábbi fizetési szolgáltatás igénybevételével:​ PayPal,
 • bankkártyás fizetéssel,
 • banki átutalással a Raiffeisenbank a.s. bank által vezetett, 3250758002/5500​ sz. számlára

(IBAN: CZ5455000000003250758010, SWIFT: RZBCCZPP).

3.2. A vevő köteles megfizetni az eladónak a termék vételárát, valamint a termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket. Hacsak nincs kifejezetten lefektetve az ellenkezője, akkor a vételárba a szállítással kapcsolatos költségek is beleértendők.

3.3. Utánvétes szállításkor vagy készpénzzel történő fizetés esetén a termékért esedékes árat az átvételkor kell megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül kell rendezni.

3.4. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő a vételárat a befizetőazonosító megadásával köteles elutalni az eladó bankszámlájára. A vevői kötelezettség akkor teljesül, amikor a vételárnak megfelelő összeget a bank jóváírja az eladó számláján.

3.5. Az eladó nem tart igényt a Ptk. 1820. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti előlegre vagy egyéb hasonló jellegű díjra. A termék vételárának a szállítás előtti rendezése nem tekinthető előlegfizetésnek.

3.6 A vételárra vonatkozó esetleges kedvezmények és árengedmények egymással nem kombinálhatók, hacsak az eladó nem dönt másként. A vevő a megrendelés elküldése előtt mindig tájékoztatást kap a kedvezmények, árengedmények stb. lehetséges kombinációiról, és a termék végső áráról.

3.7. A vételárnak a vevő általi megfizetését követően az eladó számlát állít ki az ügyletről, és ezt a számlát e-mailben elküldi a vevőnek az általa a megrendelésben megadott e-mail címre, és/vagy átadja neki a telephelyén történő személyes áruátvételkor, és/vagy elküldi neki a termék kíséretében.

 

4. A termék kiszállítása

4.1 A termékre vonatkozó és a megadott szállítási módtól és típustól függő szállítási költség minden esetben fel van tüntetve a megrendelésben, valamint az eladó által a megrendelés megerősítéséről a későbbiekben kiállított visszaigazolásban.

4.2. A vevő köteles a terméket a megrendelésben megjelölt helyen átvenni, amennyiben ezt nem teszi meg, fennáll annak a veszélye, hogy a terméket nem kézbesítik ki, hanem visszaküldik az eladónak. Ismételt kézbesítés iránti igény esetén a vevő tudomásul veszi, hogy a szállítási költséget újfent meg kell fizetnie, éspedig az eredeti szállítási költség összegével megegyező összegben.

4.3. A vevő köteles a terméknek a szállítótól történő átvételekor alaposan megvizsgálni a küldeményt, hogy nem sérült-e meg a csomagolása, esetleg maga a termék. Ha a vevő nem hajlandó átvenni a terméket, akkor ezt haladéktalanul közölnie kell a szállítóval. Amennyiben a vevő a csomagolást vagy magát a terméket sérültnek vagy hibásnak találja, úgy nem köteles átvenni a fuvarozótól a küldeményt.

4.4. A termék vételárának a megfizetésével és terméknek a fuvarozótól történő átvételével a tulajdonjog és az azzal járó összes kötelezettség átszáll a vevőre. A birtokba vételt követően a vevőre a kárveszély is átszáll.

4.5. A vevőnek a terméket a regisztráció során megadott szállítási címére szállítjuk ki.

4.6. ​A személyes átvétel ingyenes.

4.7. A megrendelt termék általában 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

4.8. Az a vevő, aki a kézbesítés módjaként a terméknek az üzletben történő átvételét választja, köteles a terméket 2 munkanapon belül átvenni. Az eladó e-mailben vagy telefonhívás útján tájékoztatja a vevőt arról, hogy a termék átvehető.

 

5. Felhasználói fiók

5.1. A vevő, aki regisztrál a https://www.beauty-active.hu webáruházban, hozzáférést kap egy felhasználói fiókhoz, ahova bejelentkezve termékeket rendelhet meg. Ha a webáruház úgy működik, hogy regisztráció nélküli is lehetővé teszi a megrendelések leadását, akkor a vevő regisztráció nélkül is rendelhet termékeket.

5.2. A vevő köteles a felhasználói fiókba történő regisztráció és a termékek megrendelése során helyes és a valóságnak megfelelő adatokat megadni. Az adatokban történő változás esetén a vevő köteles ezeket az adatokat frissíteni a felhasználói fiókjában, esetleg haladéktalanul tájékoztatnia kell az eladót a változásról. Csak a vevő által kitöltött adatokat fogadjuk el és tekintjük helyesnek.

5.3. A felhasználói fiókhoz történő hozzáférést felhasználónév és jelszó védi. Ezekkel kapcsolatban a vevőt titoktartási kötelezettség terheli, vagyis a szóban forgó információkat nem adhatja át harmadik félnek, illetve ezt kizárólag csak a saját felelősségére teheti meg. A https://www.beauty-active.hu weboldal üzemeltetője titkosított formában tárolja a vevő felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges adatokat.

5.4. Az eladó nem vállal felelősséget a felhasználói fiókkal történő, harmadik fél általi visszaélésért.

5.5. Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy törölje a vevő felhasználói fiókját, elsősorban abban az esetben, ha azt a vevő 12 hónapnál hosszabb ideig nem használja aktívan, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben, a jelen általános szerződési feltételekben vagy a https://www.beauty-active.hu webhely üzemeltetőjével kötött, egyéb üzleti megállapodásban lefektetett kötelezettségeit.

5.6. A https://www.beauty-active.hu weboldal üzemeltetője nem köteles biztosítani a felhasználói fiókok folyamatos működését, különösen a tervezett leállások, frissítések vagy meghibásodások esetén.

 

6. Az adásvételi szerződéstől történő elállás

6.1. A Ptk. 1837. §-ában lefektetett rendelkezések értelmében a vevő nem gyakorolhatja az adásvételi szerződéstől való elállási jogát, amennyiben:

 • a szerződés tárgya szolgáltatások nyújtása, ha a teljesítést a vállalkozó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével befejezte az elállási határidő lejárta előtt, és a vállalkozó a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ez esetben elveszti a szerződéstől való elállási jogát,
 • a szerződés tárgya termékek értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, ha ezeknek az ára, ill. a díja a pénzpiacnak – a vállalkozás által nem befolyásolható – ingadozásaitól függ, és amely ingadozások a szerződéstől történő elállásra biztosított időszakban következhetnek be,
 • a szerződés tárgya olyan alkoholtartalmú italok adásvétele, amelyek tényleges értéke a pénzpiacnak – a vállalkozás által nem befolyásolható– ingadozásaitól függ, és a kiszállításra a szerződéskötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor,
 • a szerződés tárgya olyan termékek adásvétele, amelyeket a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyeket egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
 • a szerződés tárgya olyan romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékek adásvétele, amelyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel,
 • a szerződés tárgya a fogyasztó kérésére kijelölt helyen történő javítások vagy karbantartások elvégzése; ez azonban nem vonatkozik az ezt követően elvégzett és az igényeltektől eltérő javításokra vagy az igényeltektől eltérő pótalkatrészek szállítására,
 • a szerződés tárgya olyan zárt csomagolású termékek adásvétele, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhetők vissza az átadást követő felbontás után,
 • a szerződés tárgya lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvételek, valamint számítógépes szoftverek példányainak az adásvétele, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • a szerződés tárgya újságok, folyóiratok vagy időszaki lapok szállítása,
 • a szerződés tárgya szállásnyújtás, fuvarozás, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, ha az erre irányuló szerződésben egy meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki,
 • a szerződés nyilvános árverésen megkötött szerződés, vagy
 • a szerződés tárgya nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása, ha a teljesítést a vállalkozó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével befejezte az elállási határidő lejárta előtt, és a vállalkozó a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ez esetben elveszti a szerződéstől való elállási jogát.

6.2. Ha a jelen általános szerződési feltételek 6.1 bekezdésében felsorolt – az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó – esetek egyike sem áll fenn, akkor a vevő a Polgári törvénykönyv 1829. cikkének (1) bekezdése alapján jogosult az áru átvételétől számított 14 napon belül elállni az adásvételi szerződéstől.

6.3. Ha a megrendelés részletekben teljesítendő vagy több termékre (több darabból álló) termékre vonatkozik, amelyek kiszállítása nem egyetlen alkalommal történik, akkor az adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő számításának kezdete az utolsó termék (darab) átvételének az időpontja.

6.4. Az adásvételi szerződéstől való elállási szándékról ezen határidő lejártáig (azaz legkésőbb a megrendelés tárgyát képező, legutoljára kiszállított termék vagy darab átvételétől számított 14 napon belül) kell az eladót értesíteni.

6.5. Az adásvételi szerződéstől – a Polgári törvénykönyv 1829. §-ának (1) bekezdése alapján – történő elállás esetén az eladó a visszajuttatott termék átvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vevőnek az áru ellenértékeként kapott pénzösszeget. Az eladó nem köteles visszatéríteni az ellenszolgáltatásként megfizetett pénzösszeget a vevőnek az áru visszaérkezése vagy a vevővel történő egyéb megállapodás szerinti feltétel teljesülése előtt.

6.6. A vevő által az eladónak visszajuttatott terméket nem lehet sérült, nem lehetnek rajta láthatók huzamosabb használatra utaló jelek, és nem lehet szennyezett vagy más módon értékcsökkent. A terméket a vevőnek lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kell visszaadnia.

6.7. Ha az eladó a kiszállítás több módját is lehetővé teszi, akkor a szerződéstől elálló és a terméket visszaküldő vevőnek a legolcsóbb kézbesítési módnak és változatnak megfelelő kézbesítési költséget téríti vissza. Az adott összeget a vevőnek a vételár visszatérítésére formált joga keretében téríti meg.

6.8. Az eladó ugyanolyan módon téríti vissza a vevőnek a vásárlás során megfizetett összeget, mint ahogy azt a vevőtől befogadta, hacsak nem állapodik meg másként a vevővel.

6.9. Ha a megrendeléshez ajándék is társult, amelyet az eladó adott a vevőnek, akkor ezt az ajándékot a vevő nem köteles az adásvételi szerződéstől történő elálláskor visszaadni az eladónak.

6.10. Az adásvételi szerződéstől való elállás szándékáról az eladót a jelen üzleti feltételekben megadott kézbesítési címre vagy az alábbi e-mail címre küldött levélben kell értesíteni: info@beauty-active.hu. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételét.

6.11. Az adásvételi szerződéstől történő elálláshoz az eladó által biztosított, és a jelen általános szerződési feltételek végén található formanyomtatványt is lehet használni. A szerződéstől történő elállásra vonatkozó formanyomtatványt az eladó a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg is mindig elküldi a vevőnek, továbbá külön is letölthető a https://www.beauty-active.hu weboldalon.

6.12. Az eladó egészen addig jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, amíg a vevő az árut át nem veszi. Ezt néhány olyan esetben teheti meg, mint például készletkifogyás, a gyártóktól vagy a beszállítótól történő szállítás elakadása, áruhiány vagy más, harmadik fél által okozott esetek.

6.13. Ha az eladó eláll az adásvételi szerződéstől, akkor erről a szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a vevőt az általa megadott e-mail címen, telefonon vagy valamely egyéb kommunikációs csatornán keresztül. A vevőtől kapott teljes összeget (a szállítási költségeket is beleértve) az eladó ugyanolyan módon téríti vissza, mint ahogy azt a vevőtől befogadta, hacsak nem állapodik meg másként a vevővel.

 

7. Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1. A hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. törvény későbbiekben módosított változatának a 1914–1925. paragrafusaiban, a 2099–2117. paragrafusaiban, és 2111–2174. paragrafusaiban lefektetett rendelkezések, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 sz. törvény az irányadóak.

7.2. Az eladó szavatolja a vevőnek, hogy a termék az átvételkor hibátlan állapotban van. Különösen azért vállal szavatosságot a vevővel szemben, hogy a vevő által történő átvételekor a termék

 • rendelkezik a felek megállapodásában lefektetett tulajdonságokkal, ilyen megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal vagy azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a vevő észszerűen elvárhat a termék jellegére való tekintettel, és az alapján, ahogy a terméket a reklámokban prezentálják,
 • alkalmas az eladó által megjelölt rendeltetési célra, vagy arra a célra, amelyre az ilyen jellegű terméket általában használják,
 • minősége vagy kialakítása megfelel a szerződésben meghatározott mintának vagy modellnek, amennyiben a termék minőségét vagy kialakítását a szerződés szerinti mintára vagy modellre hivatkozva határozták meg,
 • mennyisége, mérete és súlya megfelelő,
 • megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.3. Ha a termék hibájára az átvételtől számított hat hónapon belül derül fény, akkor úgy tekintendő, hogy már az átvételkor is hibás volt.

7.4. Ha az áru vagy a szolgáltatás jellege ezt lehetővé teszi, akkor a vevőnek joga van ellenőrizni a termék működését, illetve kérni ennek bemutatását.

7.5. Ha a vevő nem jelenti be indokolatlan késedelem nélkül a hibát, amelyet – egy időben történő és kellő körültekintéssel elvégzett ellenőrzéssel – meg tudott volna állapítani, akkor a bíróság nem ítéli meg számára a hibás teljesítésből eredő jogokat. Ugyanez vonatkozik az olyan rejtett hibákra is, amelyeket – egy kellő körültekintéssel elvégzett és legkésőbb az átadást követő két éven belül megtett ellenőrzéssel – a vásárló meg tudott volna állapítani.

7.6. Ha egy termék hibája olyan, hogy ebből a hibából kifolyólag a terméket nem lehet rendeltetésszerűen használni, akkor a vevő érvényesítheti a hibás teljesítésből eredő jogait az eladóval szemben („reklamáció”), és joga van arra, hogy:

 • a hiba orvoslásaként igényelje, hogy a terméket cseréljék ki egy újra, vagy utólag szállítsák le számára annak egy hiányzó részét,
 • igényelje a vételár arányos leszállítását,
 • a hiba orvoslásaként igényelje a termék kijavítását,
 • elálljon a szerződéstől.

7.7. A vevő abban az esetben jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha:

 • a termék hibája olyan mértékű, hogy emiatt a termék nem használható rendeltetésszerűen,
 • az ismételten előforduló hibák vagy az elvégzett javítást követően felmerülő hiba/hibák miatt a terméket nem lehet használni,
 • az előforduló hibák száma jelentősebb (három vagy annál több hiba).

7.8. A vevő a hiba bejelentésével egyidőben, ill. azt követően indokolatlan késedelem nélkül írásban tájékoztatja az eladót arról, hogy mely jogát szeretné érvényesíteni. A vevő az általa megadott választást az eladó beleegyezése nélkül nem módosíthatja; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő javítást kért, de a hiba nem javítható.

7.9. Amíg a vevő nem érvényesíti az árleszállításhoz való jogát, vagy nem áll el a szerződéstől, addig az eladó kiszállíthatja számára a hiányzó dolgot, vagy orvosolhatja a felmerült jogi hibákat. Egyéb hibák esetén az eladó dönti el, hogy azokat javítás vagy csere útján kívánja orvosolni; döntésével nem okozhat aránytalan költségeket a vevőnek.

7.10. A vevő nem gyakorolhat hibás teljesítésből eredő jogokat, ha az átvételkor tudomása volt a hibáról, vagy a hibát ő maga okozta.

7.11. A reklamációkat az eladó köteles a telephelye, illetve a székhelye címén fogadni vagy azon a címen, ahol vállalkozási tevékenységet végez, amennyiben ezt a termék jellege és típusa lehetővé teszi.

7.12. Az eladó írásban értesíti a vevőt a reklamáció eredményéről.

7.13. A termék hibájából eredő jogait a vevő az átvételtől számított huszonnégy (24) hónapon belül jogosult gyakorolni. Lejárati idővel megjelölt termékek esetén azonban ez az időszak lerövidül, és csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időpontig tart.

7.14. Ha a vevő nem jelenti be időben az észlelt hibát, akkor nem érvényesítheti a szerződéstől történő elálláshoz való jogát.

 

8. Viták peren kívüli rendezése

8.1. Az eladó és a vevő között felmerült jogviták eldöntése rendes bíróságok előtt történik.

8.2. A vevőnek a fogyasztóvédelemről szóló, 634/1992 sz. törvény módosított változatának értelmében joga van az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésére. A peren kívüli jogviták rendezésére felhatalmazott szervezet a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (Česká obchodní inspekce, ČOI), Prága 2 – Nové Město, Štěpánská 567/15, 120 00 Cseh Köztársaság. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésével kapcsolatos teendőket, a kérelem benyújtását is beleértve a https://www.coi.cz/​ és a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​ internetes oldalakon találják.

8.3. A határokon átnyúló fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséhez a Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság (rövidítve EFK CsK) nyújt segítséget. Az EFK CsK kapcsolattartási címe: 120 00 Prága 2 – Nové Město, Štěpánská 567/15, Cseh Köztársaság. Az egyes piacokkal kapcsolatos tanácsokat és információkat, ideértve a peren kívüli fogyasztói jogviták rendezésére szolgáló platformot is, a https://evropskyspotrebitel.cz/ és a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ internetes oldalakon találják.

 

9. Záró rendelkezések

9.1. A jelen feltételekből eredő megállapodásokra és az azok alapján a vevő és az eladó között létrejött adásvételi szerződésekre – külföldi jogalany érintettsége esetén – a Cseh Köztársaság jogszabályai vonatkoznak. Ez azonban nem érinti a vevőnek az Európai Parlament és a Tanács által kiadott, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletben (Róma I.) lefektetett jogait.

9.2. Vis maior vagy a webáruház egyéb kimaradása esetén az eladó nem felelős a megrendelés teljesítésének az ellehetetlenüléséért.

9.3. Az adásvételi szerződésben az üzleti feltételektől eltérő megállapodások is lefektethetők, és ezek elsőbbséget élveznek a jelen üzleti feltételekkel szemben.

9.4. Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy módosítsa vagy kiegészítse a jelen üzleti feltételeket. Ez a rendelkezés azonban nem érinti az általános üzleti feltételek előző változata szerinti jogokat és a kötelezettségeket.

A jelen üzleti feltételek hatályba lépésének napja 2021. 05. 19.

 

10. Panaszkezelési szabályzat

10.1. A jelen panaszkezelési szabályzat a https://www.beauty-active.hu webáruház általános szerződési feltételeinek a szerves részét képezi, és az áruk hibáival kapcsolatos reklamációk alapvető feltételeit és módját határozza meg.

​​A jelen panaszkezelési szabályzat a Polgári törvénykönyvről szóló, és a későbbiekben módosított, 89/2012 sz. törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 sz. törvény alapján készült. A jelen panaszkezelési szabályzat az eladó és vevő közötti kapcsolatokat szabályozza.

10.2. A vevő még a termék megrendelése előtt köteles megismerni az általános szerződési feltételeket és a panaszkezelési szabályzatot, legkésőbb azonban a megrendelésének a https://www.beauty-active.hu webáruházban történő leadásakor, amikor is a megrendelés kitöltése során bejelöli az adott mezőben, hogy egyetértését fejezi ki azzal, hogy az ezekben lefektetett rendelkezéseket megismerte és megértette. Az adott mező bejelölése nélkül a vevő a megrendelést nem tudja leadni. Az eladó/a https://www.beauty-active.hu weboldal üzemeltetője nyilvántartja a vevők megrendeléseit, valamint a szóban forgó mező bejelölésének a tényét is.

10.3. Az adásvételi szerződés megkötése és az árunak a vevő általi átvétele a panaszkezelési szabályzattal és az üzleti feltételekkel való egyetértésnek minősül.

10.4. A https://www.beauty-active.hu webáruházban történt áruvásárlás tényét a vevő köteles igazolni, főszabályként az eladó által kiállított számlával.

10.5. A reklamációs ügyintézés felgyorsítása érdekében a vevő leírást adhat arról, hogy miben rejlik az áru hibája, és megválaszthatja a reklamációkezelés módját.

10.6 Ha a megrendelés részletekben teljesítendő vagy több termékre (több darabból álló) termékre vonatkozik, amelyek kiszállítása nem egyetlen alkalommal történik, akkor az adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő számításának kezdete az utolsó termék (darab) átvételének az időpontja. Az adásvételi szerződéstől való elállási szándékról ezen határidő lejártáig (azaz legkésőbb a megrendelés tárgyát képező, legutoljára kiszállított termék vagy darab átvételétől számított 14 napon belül) kell az eladót értesíteni.

10.7 Az eladó szavatolja a vevőnek, hogy a termék az átvételkor hibátlan állapotban van. Különösen azért vállal szavatosságot a vevővel szemben, hogy a vevő által történő átvételekor a termék

 • rendelkezik a felek megállapodásában lefektetett tulajdonságokkal, ilyen megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal vagy azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a vevő észszerűen elvárhat a termék jellegére való tekintettel, és az alapján, ahogy a terméket a reklámokban prezentálják,
 • alkalmas az eladó által megjelölt rendeltetési célra, vagy arra a célra, amelyre az ilyen jellegű terméket általában használják,
 • minősége vagy kialakítása megfelel a szerződésben meghatározott mintának vagy modellnek, amennyiben a termék minőségét vagy kialakítását a szerződés szerinti mintára vagy modellre hivatkozva határozták meg,
 • mennyisége, mérete és súlya megfelelő,
 • megfelel a jogszabályi előírásoknak.

10.8 Ha a termék hibájára az átvételtől számított hat hónapon belül derül fény, akkor úgy tekintendő, hogy már az átvételkor is hibás volt.

10.9 A panaszbejelentéseket az eladó köteles a telephelye, illetve a székhelye címén fogadni, amennyiben ezt a termék jellege lehetővé teszi. A panaszbejelentést az alábbi e-mail címen lehet megtenni: ​info@beauty-active.hu.

10.10 Az eladó írásban értesíti a vevőt a reklamált áru átvételéről, és a reklamáció eredményéről.

10.11. A jelen panaszkezelési szabályzat a termék átvételétől számított huszonnégy (24) hónapon belül felmerült hibákkal vagy a termék minőségének a szavatolásával (pl. kiterjesztett garancia) kapcsolatos reklamációkat szabályozza.

10.12. A jelen panaszkezelési szabályzat nem szabályozza a lejárati idővel megjelölt termékeket, ahogyan azokról a 10.15. bekezdésben található rendelkezés szól.

10.13 Ha az eladó nem orvosolja kellő időben a hibát, vagy nem hajlandó ezt megtenni, akkor a vevőnek joga van igényelni a vételár leszállítását, vagy joga van elállni az adásvételi szerződéstől.

10.14 A vevőnek joga van érvényesíteni a reklamációs igényét, és ennek során a választása szerinti panaszkezelési módot kérheti az eladó által kiadott üzleti feltételek 7.6. pontja értelmében.

10.15. A termék hibájából eredő jogait a vevő az átvételtől számított huszonnégy (24) hónapon belül jogosult gyakorolni. Lejárati idővel megjelölt termékek esetén azonban ez az időszak lerövidül, és csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időpontig tart.

10.16. A vevő kérésére az eladó írásban is közli vele, hogy milyen kötelezettségek terhelik őt hibás teljesítéskor és mennyi ideig. Hibás teljesítés esetén az eladót legalább olyan mértékben terhelik kötelezettségek, mint amilyen mértékben terhelik a gyártót, ha az hibásan teljesít.

10.17. Szükség esetén az eladó egy igazolásban érthető módon elmagyarázza az őt terhelő szavatossági kötelezettségek mibenlétét, mértékét, feltételeit és időtartamát, valamint az ezen szavatossági kötelezettségekből eredő jogok gyakorlásának a módját. Az igazolásban az eladónak azt is fel kell tüntetnie, hogy a vevőnek a termék megvásárlásához fűződő egyéb jogai nem sérülnek.

Ha az eladó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az nem befolyásolja az igazolás érvényességét.

A jelen panaszkezelési szabályzat hatályba lépésének napja 2021. 01. 06.

Az adásvételi szerződéstől való elállási szándék bejelentésére szolgáló kézbesítési cím: ​info@beauty-active.hu.